Huisregels

Over de toegang tot ons bedrijf:

 • Iedereen die ons bezoekt gaat automatisch akkoord met onderstaande huisregels.

 • Een ieder die zichzelf niet kan vinden in onderstaande huisregels is niet welkom.

 • Een ieder die zich schuldig maakt aan het overtreden van één of meerdere huisregels kan de toegang worden ontzegd voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd.

 • In het geval van overtreding van de eerste 2 regels (drugs en wapens) of diefstal wordt de toegang onmiddellijk ontzegd voor onbepaalde tijd en zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie

 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien zal de bedrijfsleiding beslissen.

Huisregels Muziek- en Eetcafé "De Vosseheer":

 1. Drugs, drank etc:
  Zowel het bezit, verhandelen als het gebruik van drugs zijn bij ons absoluut verboden. Ook het onder invloed zijn van drugs is voor ons al een reden om iemand niet toe te laten. Het meenemen of nuttigen van eigen eten of drinken is niet toegestaan in en buiten het pand.
 2. Wapens:
  Het bezit, gebruik of verhandelen van wapens is absoluut verboden.
 3. Leeftijd:
  Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Bij twijfel vragen wij om een geldig identiteitsbewijs. Bij het niet kunnen of willen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan de toegang tot het café worden ontzegd.
 4. Agressie: 
  De Vosseheer heeft een vriendelijk karakter en wil dat graag zo houden. Agressief gedrag wordt dan ook niet getolereerd.
 5. Vernielingen: 
  De Vosseheer doet er alles voor om het café zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor alle gasten. Behandel het interieur en alles binnen en buiten het café met respect.
 6. Geluidsoverlast:
  Ook wij hebben buren en deze mensen willen ook van een gezonde nachtrust genieten. Bij het verlaten of aanwezig zijn in de directe omgeving van het café, wordt van de gast verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen geluidsoverlast veroorzaakt.
 7. Glaswerk:
  Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 8. Veiligheid algemeen: 
  De Vosseheer doet er alles aan om het café zo veilig mogelijk te maken en te houden. Als door wat voor reden dan ook de veiligheid van de gasten en/of ons personeel is gevaar komt door het misdragen dan het wel creëren van een onveilige situatie door een bezoeker van het café, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.
 9. Personeel:
  Iedereen dient direct de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 10. Camera toezicht:
  Met een bezoek aan ons café stemt u er mee in dat er eventueel video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.